SURAT LULUS SENSOR

Surat Lulus Sensor ini wajib dimiliki apabila content berisi video. Surat ini dikeluarkan oleh Lembaga Sensor Film dan berlaku untuk masa 5 (lima) tahun. Apabila customer belum memilikinya maka kami memberikan jasa untuk mengurusnya. Pengurusan ini memerlukan waktu sekitar 3 – 4 hari kerja tergantung padatnya permintaan. Tanpa adanya Surat Lulus Sensor maka kami belum dapat mereplikanya.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *